hadits tentang minuman keras

  1. Dari Abdullah bin 'Umar r.a., Rasulullah saw bersabda:"Siapa yang minum minuman keras di dunia, dan ia tidak bertobat dari kesalahannya ini, maka ia tidak akan memperolehnya nanti di akhirat."
  2. Dari 'Aisyah r.a., katanya: Rasulullah saw. Pernah ditanya tentang sebangsa minuman keras yang terbuat dari madu, bernama bit'i. Beliau berkata: "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram (terlarang)."
  3. Dari Abu Qatadah r.a., katanya: Rasulullah saw. bersabda: "Kalau salah seorang dari padamu minum, janganlah menghembus dan meniup tempat minum. Kalau kamu buang air kecil, janganlah memegang alat kemaluannya dengan tangan kanan. Kalau kamu membersihkan diri setelah buang air besar, jangan mempergunakan tangan kanan."

0 komentar:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and Real Estate. Powered by Blogger